Mælkebøtten har været De Grønnes logo og symbol siden partiets start i 1983.

 Velkommen på De Grønnes hjemmeside

De Grønne er et økologisk parti der ikke kan placeres på den traditionelle venstre/højre scala i dansk politik.

De Grønne ønsker samarbejde med alle partier, organisationer og bevægelser, der fremmer bæredygtighed. De Grønne kan opstille til valg, hvis resurserne er til stede.

De Grønne er med i Global Greens Network, en sammenslutning af over 150 grønne partier i verden.

De Grønne - et økologisk helhedsparti

www.groenfremtid.dk


Danmark skal også have en folkeafstemning

Partiet De Grønne i Danmark ønsker briterne til lykke med udmeldelsen af Den europæiske Union. De har nu banet vejen for at opbygge et andet og demokratisk samarbejde mellem landene inden for EU og på sigt med alle lande i Europa. Det EU, vi har nu, bygger på et overstatsligt og dysfunktionelt system, og De Grønne ønsker et samarbejde bygget på nationernes selvbestemmelsesret. Danmark bør afholde en folkeafstemning om vores fortsatte medlemskab eller udmeldelse af en ordning, som har udviklet sig markant fra den, vi besluttede i 1972, og som hovedparten af danskerne aldrig har fået lejlighed til at stemme om. Til lykke til briterne.

 

Så er Danmark igen i krig.

Uforståeligt, at De Radikale slutter op om folketingsflertallet. Uden FN beslutning. Hvad har Danmark at gøre i Syrien? Nu deltager vi igen i krige, hvor vi skulle beskæftige os med Danmarks forsvar, både udadtil og indadtil. Og hvor penge kunne bruges humanitært til at skabe leveværdige forhold for jordens fattige.De Grønne ønsker dansk forsvar omlagt fra agressivt til defensivt. De mange mia.bør bruges til grøn omstilling overalt her i landet og til udvikling på verdensplan. De militære midler bør fremover ikke overstige udviklingsbistanden. 

 

De universelle velfærdsydelser er under pres, folkepensionen, børnechecken, efterlønnen, de sociale ydelser, S.U. med flere. Når man begynder at udskille visse ydelser, er det begyndelsen til en afmontering af fællesskabet, som De Grønne ikke kan gå ind for. Men af flere grunde mener vi, at en omlægning, en rationalisering er nødvendig.

Flere af disse ydelser bør erstattes af en basisindkomst for alle.

 

Vi er ikke teknologiforskrækkede LæsL

  

 

 

I flg. et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti skal politiet have beføjelser til at lukke hashklubber. De Grønne mener, politiets kræfter burde bruges til opklaring af alvorligere kriminalitet. Det kan gøres ved at afkriminalisere hash, og dermed kunne politiet koncentrere sig om den hårde narkotika.

 

 

 

 

De Grønne ønsker ikke at bidrage hvert år med mange millioner til investering i atomkraft, sådan som vi er tvunget til gennem Euratom. Danmark har sagt nej til atomkraft og ja til vedvarende energi.

 

 

 

 

 

 

Afghanistan: 

Regnebrættet for vores krig i Afghanistan er endnu ikke opgjort, men har foreløbig kostet 42 døde, 182 hårdt sårede samt et ukendt antal lettere kvæstede og en masse med PTSD og andre skavanker. Hver femte har fået psykiske problemer. Og krigen har foreløbig kostet 13 mia. kr. Hertil kommer et ukendt antal sårede afghanske civile og soldater i selve Afghanistan og nærområdet....

 

Bevar det rene drikkevand

 

 

 

 

  

 

 

 

Organdonation

De Radikale ønsker at alle ved fødslen automatisk registreres som organdonorer.

De Grønne tager skarpt afstand.

For myndige personer bør det af sygesikringsbeviset fremgå, om man ønsker at være organdonor eller ikke. Beslutningen skal kunne ændres når som helst af personen selv, men ikke af de pårørende. Og formodet samtykke bør slet ikke indføres, da det vil være en krænkelse af individet og et overgreb fra politisk side. De Grønne vil til slut opfordre til - overfor familie og bekendte -  klart at tilkendegive, hvad man ønsker, indtil sygesikringsbeviset rummer de nødvendige oplysninger.

 

 

Debatforum

 

  

 

 EU modstanden vokser i Danmark. Det er glædeligt, mener De Grønne. Argumentet om, at vi er sat uden for indflydelse ved ikke at være fuldt og helt medlem, holder ikke. Danmark har klaret sig godt, fordi vi ikke har fælles mønt. Vi behøver ikke at være bundet af fastkurspolitikken. Det valgte vi at være, men den bestemmelse kan ophæves, hvis det viser sig, at det ikke længere er nogen fordel. Den frihed skal vi bevare.

 

 

 

 

     Lester Brown: Jeg bliver ofte spurgt: 

Hvor mange mennesker kan jorden  forsørge?

 jeg svarer med et andet spørgsmål:

 På hvilket niveau af fødevareforbrug?"

 

 

  

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk